Logistički trijumvirat: Saradnja radi implementiranja inteligentnih interfejsa

TIMOCOM i translogica podržavaju Quehenberger Logistics prilikom automatizacije njegovih transportnih procesa

U ove klijente spada i Quehenberger Logistics GmbH koji se za odvijanje internih logističkih procesa oslanja na Sistem upravljanja transportom i dokumentima (TDMS) translogica firme TRANSLOGICA GmbH, sa kojom je već ostvario dugogodišnju saradnju. Za opsluživanje celokupnog evropskog tržišta Quehenberger pruža poverenje i inovativnom porodičnom preduzeću: TIMOCOM-u. Za Quehenberger Logistics je efikasno korišćenje kapaciteta 250 sopstvenih vozila i 520.000 m² skladišnih i logističkih površina u fokusu isto koliko i želja da se to odvija u ekonomičnim, automatizovanim i transparentnim procesima.

Quehenberger Logistics GmbH

Uspešna digitalizacija transportnih procesa zahvaljujući interfejsima

„U našem preduzeću TIMOCOM ima poseban značaj“, kaže Christian Fürstaller, CEO & Managing Partner firme Quehenberger Freight GmbH. „Naša preduzeća ujedinjuje težnja da budu pioniri digitalizacije. To je u značajnoj meri ojačalo našu odluku da se kod primene interfejsa oslonimo na TIMOCOM.“

Steven van Cauteren, TIMOCOM Head of Key Account & Partner Management, dodaje: „Naš klijent ima viziju da bude najbolje srednje logističko preduzeće u Centralnoj i Istočnoj Evropi. TIMOCOM ima viziju da stvori svet bez logističkih izazova. Naša ekspertiza i naša rešenja u obliku tri APIja čine da obe vizije malo više postanu realnost.“
Quehenberger Logistics savladava svakodnevne prepreke stvorene paralelnim korišćenjem više sistema tako što koristi sva tri ova interfejsa istovremeno.

Iniciranje i izdavanje naloga: ekonomično, digitalizovano, obavezujuće

Implementacija interfejsa berza tereta u translogicu omogućuje Quehenbergeru da samo jednim klikom prenese ponude tereta i tovarnog prostora iz TDMS-a u Sistem pametne logistike. Rezultat: sprečavanje dvostrukih unosa i grešaka prilikom prenosa, kao i povećanje vremenske, troškovne i radne efikasnosti. Domet se neposredno povećava na 45.000 potencijalnih poslovnih partnera.
„Aktivnim delovanjem obaju partnera dobijena je perfektna simbioza koja je u kratkim razvojnim intervalima već generisala izvanredne intervale“, opisuje saradnju Hansjörg Haller, CEO firme TRANSLOGICA GmbH. „Saradnjom sa TIMOCOM-om i translogicom za korisnika se dobija interfejs sa intuitivnim rukovanjem. Jednostavnost korišćenja se najbolje može uporediti sa turističkim portalom kao što je trivago jer je za obavezujuće zaključenje ugovora potrebno samo nekoliko klikova.“

Interfejsi kao ključ automatizacije

Do sada je na ovom mestu sledio mukotrpni maraton e-dopisa između firme Quehenberger Logistics kao nalogodavca i odgovarajućeg izvršioca. Sada slanje naloga preuzima interfejs Transportni nalozi koji je takođe integrisan u translogicu. On takođe potpuno digitalno i pravno obavezujuće vrši slanje obostrano potrebnih dokumenata, npr. za transport opasnog tereta, i omogućuje direktno prihvatanje naloga. Sve promene statusa interfejs dokumentuje samostalno u sistemu. Osim toga on inicira arhiviranje relevantnih (matičnih) podataka.
Quehenberger Logistics se ovim za jedan važan korak približava svojim izvršiocima: Podatke iz priloga e-pošte izvršilac je do sada morao ručno preneti u odgovarajući TMS. Automatizacijom se uz pomoć interfejsa izbegava ovaj prekid u komunikaciji i Quehenberger Logistics značajno rasterećuje interne radne procese poslovnih partnera.
„Posebno u oblasti efikasnosti za nas je došlo do mnogih poboljšanja primenom sistema. Zahvaljujući interfejsu Transportni nalozi moguće je slanje bez prekida u komunikaciji. Pametna integracija u translogicu to sprovodi sa nekoliko klikova“, oduševljeno objašnjava Christian Fürstaller. „I obrnuto, u ulozi izvršioca takođe profitiramo od ove prednosti.“

Sve do podizvođača: Real-Time-Visibility u transportnom lancu

Gde je roba? Kada će biti dostavljena? I za Quehenberger Logistics i njegove ugovorne partnere ovo su dva od najvažnijih pitanja prilikom obavljanja dogovorenih transporta. Na ovom mestu pomaže interfejs Tracking. On u realnom vremenu šalje aktuelne GPS podatke nalogodavcu za vozila za koja je izdata dozvola za praćenje.
„Quehenberger Logistics želi da pošalje broj za praćenje i podizvođačima kako bi se obezbedila što je moguće sveobuhvatnija transparentnost“, kaže Steven van Cauteren.
U praksi klijent ne samo da sam automatski dobija GPS podatke vozila odobrenih za praćenje u TMS, već može i da ih deli. TIMOCOM iz tog razloga preporučuje da se podaci za praćenje generalno daju ugovornom partneru jer to značajno doprinosi međusobnom poverenju. Kao ekspert za IT i podatke, TIMOCOM se ovde osim toga pojavljuje i kao isporučilac podataka. Objedinjeni podaci 265 čestih ponuđača telematike se prikazuju korisnicima na njihovim uobičajenim korisničkim interfejsima. Osim toga korisnici mogu u softveru za planiranje uporediti GPS podatke koje je isporučila translogica sa dogovorenim vremenom isporuke. U sledećem koraku postoji mogućnost da se dobije ETA. To je velika prednost kada se radi o sigurnosti planiranja.

Zaključak: Tri interfejsa, jedan tečan transportni proces

TIMOCOM, translogica i Quehenberger Logistics su saglasni: Digitalizacija i logistika su neraskidivo povezane i ni izdaleka nisu iskoristile sve svoje mogućnosti.
„Ako korišćenje naših interfejsa Berza tereta, Transportni nalozi i Tracking već obezbeđuje da transportni proces teče i više se ne zaustavlja na odlučujućim mestima, branša može očekivati još više“, prognozira Van Cauteren. Pandemija korone 2020. godine je pokazala koji potencijal digitalizacija i automatizacija nude logističkoj branši. TIMOCOM će i dalje igrati glavnu ulogu u digitalizaciji logistike i u tome kao prethodnik i pratilac pomagati klijentima kako uz pomoć Sistema pametne logistike kao osnovom tako i logističkim proširenjima, npr. u obliku interfejsa.

do vrha