Mega Pol Trans

Mega Pol Trans se oslanja na TIMOCOM međunarodnu naplatu

Obavljeni transporti i neplaćene fakture

Eliza Wyrwich radi u Odeljenju za knjigovodstvo, računovodstvo i naplatu potraživanja u kompaniji „Mega Pol Trans“ u Pili. „Kada je u pitanju novac, nikada nije dosadno. Pre bi se moglo reći da ima puno emocija. Kada se radi o pružanju usluge prevoza, mi normalno pretpostavljamo da će se nakon isporuke robe plaćanje izvršiti u dogovorenom roku plaćanja, koji je ionako već dugačak. Međutim, to nije uvek slučaj“, smatra gđa Wyrwich. Neplaćanje je veliki problem za transportna preduzeća. Tekući troškovi poslovanja su veoma visoki i nagomilavanje takvih slučajeva može u ekstremnim slučajevima dovesti do finansijskih gubitaka i na kraju čak i do stečaja preduzeća. „Uvek mora pažljivo da se odmeri da li će se neko potraživanje naplaćivati sudskim putem, a to ne košta malo i često traje veoma dugo. Mi negujemo kontakt sa našim klijentima, ali niko ne radi besplatno i svi očekuju da budu plaćeni za obavljeni posao. Prvo zovemo telefonom i preko elektronske pošte tražimo plaćanje računa. Ako ovo ne pomogne, a potraživanje je nesporno, obraćamo se službi TIMOCOM-a Međunarodna naplata potraživanja. Imamo mnogo iskustva u radu sa TIMOCOM-om, jer postoje meseci kada TIMOCOM-u dostavljamo i nekoliko naloga za naplatu. Veoma cenimo ovu uslugu, jer je stopa uspešnosti do 86 procenata. Osim toga, važi računica: Ako je suma visoka, a slučaj možete rešiti i van suda, vredi iskoristiti takvu priliku. Tako štedimo vreme i novac. Ako je suma mala, još više je u našem interesu da ne pravimo dodatne troškove. S obzirom da TIMOCOM međunarodna naplata potraživanja nije skupa, to je optimalan način naplate dugovanja ili dobijanja informacija o tome da li postoji šansa da se neizmireni iznos naplati“, kaže Wyrwich.

Korisna saradnja sa TIMOCOM-om

TIMOCOM Međunarodna naplata potraživanja, kojom rukovodi Alexander Oebel, advokat TIMOCOM-a, obično se uključuje kada je, s jedne strane, prekoračen rok plaćanja, a sa druge strane su svi napori klijenta ostali bez rezultata. Ovaj tim održava bliski kontakt sa poveriocima, tako da može direktno da oceni napredak u datom slučaju. Hitno postupanje, pristup velikoj bazi informacija i iskustvo TIMOCOM-ove međunarodne naplate potraživanja omogućavaju ili da se potraživanje naplati bez odlaganja ili da se odredi najbolji postupak u slučaju da to nije moguće na ovaj način. „Ovo je veoma važno, jer upravljanje potraživanjima predstavlja značajan deo aktivnosti kompanije. Najbolje bi bilo da to ne radite sami. Cena nemarnosti može biti veoma visoka,“ smatra gđa Wyrwich.

Posledice po loše platiše

Efikasnost TIMOCOM međunarodne naplate potraživanja zasniva se na jednostavnom mehanizmu. Ako dužnik nema nameru da reguliše potraživanje, uprkos opomenama koje šalje druga ugovorna strana i naporima TIMOCOM-a, on gubi pristup TIMOCOM-ovoj platformi. Ovo je jedan oblik zaštite u interesu više od 135.000 TIMOCOM korisnika. TIMOCOM pridaje posebnu važnost korektnosti i poštenju u poslovanju. Za nepoštenog privrednika ovo može biti veoma bolno, ali je to neophodna disciplinska mera za neodgovarajuće ponašanje na transportnoj platformi. Krajnji efekat takve mere je očuvanje visokih standarda TIMOCOM platforme.

Ova transportna platforma ima međunarodni karakter. To je za gđu Wyrwich veoma važno, jer se neprijatnim situacijama bave stručnjaci – na svom maternjem jeziku i bez potrebe angažovanja inostranog advokata. TIMOCOM međunarodna naplata potraživanja je nešto kao dodatno odeljenje u firmi Mega Trans Pol, koje se brine o tome da stvari idu kako treba“, kaže ona. Gospođa Wyrwich završava svoj posao oko 16 sati, ali joj je glava i dalje puna stvari koje treba uraditi i planova za sutra – kaže se da transport nikad ne spava. Zahvaljujući timu TIMOCOM-ovoj međunarodnoj naplati potraživanja, sada ima problem manje.

do vrha