Karzol Trans

Firma Karzol-Trans osnovana je 1997. godine, a menadžment firme ima više od 20 godina iskustva u oblasti međunarodnog i nacionalnog transporta. Vlasnici su domaća privatna lica. Ovo privredno društvo ima ogranak u Monoru, gde ima bazu za vršenje kompletnih popravki vozila, u kojoj mogu da održavaju i popravljaju putnička i teretna vozila, uključujući objekat za pranje vozila i radionicu za popravku karoserije. Osim toga, na toj lokaciji je na raspolaganju i benzinska stanica AS24. Firma se bavi međunarodnim transportom, pri čemu je akcenat na prevozu hrane i zamrznutih proizvoda i specijalizovana je takođe u oblasti visokokvalitetne špedicije za prevoz osetljivih tehničkih proizvoda. Njeni zadaci uključuju pre svega transporte za Zapadnu i Južnu Evropu, međutim takođe uzimaju poslove prevoza u sve države članice Evropske unije.

U našem članku razgovarali smo sa Zoltánom Joósom, Jr., jednim od vlasnika Karzol-Transa.

TC: Možete li da nam ispričate neki slučaj kad ste uspeli da rešite neki poslovni problem pre svega zahvaljujući TIMOCOM-ovoj usluzi naplate potraživanja?

IJZ: Jedan od naših partnera nije izmirio obavezu prema nama pod izgovorom da nismo predali palete za razmenu u sklopu usluge prevoza. Naš radnik zadužen za transporte ni nakon duge pisane razmene nije mogao da postigne dogovor sa njima. Prema ugovoru, nismo bili u obavezi da predamo palete. Nakon posredovanja TIMOCOM-a bili su spremni da plate celu naknadu za transport.

TC: Kako vam se čini naša usluga? Šta mislite o našoj usluzi?

IJZ: Za našu firmu postoji posebna osoba za kontakt. Ona nam pomaže da pratimo starije poslove i realizujemo naše nove naloge. Imamo izvrsnu saradnju. Na naša pisma odgovara u roku od 1-2 dana. Kod težih naloga za naplatu potraživanja dobijamo i predloge kako da rešimo te pojedinačne slučajeve u najkraćem mogućem roku.

TC: Da li biste TIMOCOM međunarodnu naplatu potraživanja preporučili i drugim firmama?

IJZ: Da, jer time sebe poštedimo puno dodatnog rada i pravnih procedura. Došlo je do drastičnog smanjenja neizmirenih potraživanja na čije plaćanje čekamo duže od 30 dana.

Naša usluga za naplatu potraživanja se isplati!

Klijenti koji su nepouzdani u plaćanju predstavljaju izvor opasnosti za sve firme. A kada se jave eventualni problemi sa lošim platišama, TIMOCOM-ov advokat Alexander Oebel kreće u akciju sa svojim timom. Oni stoje na raspolaganju svim klijentima TIMOCOM-a za vansudsku naplatu neizmirenih potraživanja, pri čemu je naplata dugovanja prošle godine imala efikasnost od 89% (2017. godine).

Naše odeljenje za naplatu potraživanja ima, osim toga, još jednu važnu ulogu: pokušavamo da odvratimo problematične firme od korišćenja našeg softvera, tako se da neke crne ovce i ne usude da dođu kod nas.

Iskoristite našu uslugu naplate potraživanja! Troškovi obrade su 20,00 €, a naknadu za uslugu naplaćujemo samo ako smo uspešno obavili posao, i to u skladu sa važećim nemačkim zakonima.

do vrha