Hermes Forwards Srl.

Hermes Forwards Srl. je kompanija koja se bavi špedicijom i transportom u Rumuniji. Tim koji se sastoji od 20 osoba raspolaže širokim i priznatim iskustvom na rumunskom i evropskom tržištu špedicije. Organizacija je dostupna u celoj Rumuniji; ima ogranke u Bukureštu, Temišvaru, potom u mestima Déva, Satu Mare, Miercurea Ciuc. Njihova mreža špedicije garantuje razvijeni, pouzdani i priznati kvalitet. Njihov svakodnevno dostupan vozni park obuhvata više od 2000 teretnih vozila. Njihovi partneri su između ostalog međunarodne firme, mala i srednja preduzeća iz cele Evrope.

TC: Možete li da nam ispričate nešto o nekom slučaju kada ste uspešno rešili neki poslovni problem zahvaljujući postupku međunarodne naplate TIMOCOM-a?

Csaba Török: Možemo da ispričamo više uspešnih priča, stopa uspešnosti je tačno 93,75 %. Imali smo mnogo slučajeva gde je iznos naplaćen uz vašu pomoć bio veći od 10.000 evra. Kroz zajednički rad moje kolege su naučile da sarađuju sa Vašim radnicima – tako možemo da rešimo pojedinačne neizvesne slučajeve još efikasnije i brže. Neizmireni iznos se u nekim slučajevima ne naplati odjednom, već u delovima, ali i to smatramo uspehom.

TC: U kom momentu odlučite da treba da predate službi Međunarodne naplate potraživanja TIMOCOM-a neki neizvesni predmet koji prevazilazi Vašu sopstvenu snagu i kapacitet i kako naša usluga naplate potraživanja nudi rešenje pre mučnog i dugog sudskog postupka?

Csaba Török: Mi odeljenju međunarodne naplate potraživanja damo nalog u svim slučajevima u kojima je proteklo više od 30 dana od roka za plaćanje, a nisu pristigle nikakve informacije o plaćanju. Tu Vašu uslugu tražimo pre svega kad se slučaj tiče inostranih partnera, pošto međunarodni tim može efikasnije da obradi druge zemlje. Brz i efikasan postupak, transparentna, konkretna i brza komunikacija u vezi sa različitim pitanjima važe takođe kao dodatne usluge.

do vrha