Veća brzina za digitalno odvijanje naloga

Kako Dittrich Eiltransporte profitiraju od TIMOCOM-ovog sistema

„Štedimo između 60 i 70 procenata vremena prilikom dodele naloga“

Dittrich je dodelio preko 1.000 transportnih naloga tokom poslednjih deset godina od kada je preduzeće klijent TIMOCOM-, i upravljao njima digitalno uz pomoć sistema – bez faksa, bez telefona, potpuno bez papira. Dittrich svakodnevno koristi TIMOCOM kao sistem kako bi dodelio terete prevoznicima. Dodatno preduzeće koristi softver Lavid. Preko njega se evidentiraju transportni nalozi sopstvenih klijenata i nakon dodele naloga se još samo upisuje prevoznik.

Pre korišćenja digitalnog odvijanja naloga TIMOCOM-a transportni nalog je preko Lavida poslat eksternim prevoznicima. Međutim, uz pomoć berze tereta i odvijanja naloga integrisanih u sistem slanje transportnih naloga je brže. „Štedimo između 60 i 70 procenata vremena prilikom dodele naloga“, kaže Dittrichov dispečer i direktor Oliver Stiller. „Transportni nalog obavljamo popunjavanjem jedne jedine maske. Tako je sve odmah na mreži. Ponovo imamo više vremena da se bavimo individualnim rešenjima za naše klijente“, priča Stiller.

Dittrich Eiltransporte GmbH

Thomas Dittrich je 1994. godine osnovao preduzeće sa četiri vozila. Danas su njegovi stalni klijenti iz više zemalja, njegova firma dobro stoji sa partnerima širom sveta i preko 230 vozila. 25 stalno zaposlenih i 65 podizvođača se brine za to da vremenski osetljive pošiljke budu dostavljene sigurno i što je moguće brže.

U okviru TIMOCOM Challenge preduzeće je zauzelo drugo mesto na listi najaktivnijih korisnika i na taj način zaradilo ličnu obuku u Obermichelbachu. Pri tom je između ostalog postalo jasno kako više lica mogu obraditi isti nalog za transport i kako upit može biti korišćen umesto slanja dopisa elektronskom poštom. Iako je Dittrichu ova mogućnost bila poznata, ona do sada nije bila korišćena. Ona će sada biti testirana sa nekim prevoznicima kako bi se u praksi postigla eventualna prednost. Novom kolegi koji će uskoro pojačati dispečerski tim najtoplije je preporučen Update Pool. I drugi dispečeri koriste tutorijale za sopstveno usavršavanje.

Trojka dispečera je imala još jedan zadatak za IT stručnjake iz Erkratha: Oni su želeli da TIMOCOM pošalje primaocu naloga za transport elektronski dopis. „Neki prevoznici još ne znaju za digitalno odvijane naloga TIMOCOM-a i zbog toga ne znaju gde se tačno nalazi transportni nalog“, kaže jedan od učesnika. U tom slučaju elektronska pošta sadrži vezu koja prevoznika vodi direktno do transportnog naloga u Smart Logistics sistemu TIMOCOM-a.

Istorija preduzeća: održivo uspešna

Pre skoro 25 godina Thomas Dittrich je osnovao preduzeće u Fürthu – sa četiri vozila. Danas su njegovi stalni klijenti iz više zemalja, njegova firma dobro stoji sa partnerima širom sveta i preko 230 vozila. 25 stalno zaposlenih i 65 podizvođača se brine za to da sve hitno bude sigurno i što je moguće brže na licu mesta: svejedno da li je robi potreban bodigard kao On-Board-Courier ili roba koja žuri mora preći kratku relaciju.

Više informacija o Dittrichu možete naći na eiltransporte-dittrich.de.

do vrha