Dal Ferro Trasporti S.r.l

Dal Ferro Trasporti S.r.l.

Porodično preduzeće Dal Ferro Trasporti je osnovao direktor Nereo Dal Ferro 1989. godine i ima sedište u Italiji. Da je digitalizacija u transportnoj i logističkoj branši sve važnija, primećeno je ranije. Zbog toga je Dal Ferro na sopstvenoj veb stranici stavio dokumente na raspolaganje za preuzimanje. Ko ih je preuzeo, bilo je neizvesno. Zahvaljujući TIMOCOM-ovoj funkciji za unos i preuzimanje preduzeće sada može biti sigurni da će samo korisnici TIMOCOM-a moći da vide postavljene dokumente.

do vrha