skip navigation
09.08.2019

Integracija do perfekcije

Pretpostavke besprekorne saradnje u SCM mrežama

Nova vremena za Supply Chain. Lanac logističkih događaja postaje neiscrpni tok podataka i informacija. Povezujući element saradnje u procesima stvaranja vrednosti. Dobrodošli u digitalni svet. Ko želi da participira u šansama digitalne transformacije mora imati pre svega jedno: neutralan sveobuhvatan sistem koji jednostavno i sigurno umrežava partnere i njihove procese u kompleksnim mrežnim strukturama sistema snabdevanja. 

Nova vremena za Supply Chain
Objavi na ...

Klijent, proizvođač, dostavljač, špediter, skladišni logističar, primalac pošiljke: U lancima snabdevanja mora biti integrisano mnoštvo različitih aktera i njihovih IT sistema. Kako bi to uspelo, potrebna je neutralna sistemska platforma koja nudi fleksibilne mogućnosti integracije i korišćenja preko interfejsa, veb naloga ili preko mobilnih uređaja. Cilj integracije je da se ranije bidirekcione veze pretvore u multidirekcione komunikacione mreže i preko radnog procesa bez prekida veze obezbedi da među poslovnim partnerima bude uspostavljena besprekorna saradnja.

 

Vidljivost tokova robe poboljšava mogućnost njihovog planiranja

Interakcija aktera u okviru ovakvog sistema dovodi do toga da se dobija zajednička kvalitativno vredna baza podataka. Pretpostavka za to je Supply Chain Visibility: Vidljivost tokova robe i zaliha poboljšava mogućnost njihovog planiranja i smanjuje rizike na minimum. Pri tim bi pažnju trebalo usmeriti ne samo na prethodne i sledeće partnere u lancu snabdevanja. Što je lanac snabdevanja pregledniji, to je veći stepen transparentnosti. I to se pouzdanije mogu doneti operativne i strateške menadžerske odluke. Na primer, uz pomoć pravovremeno raspoloživih informacija se sa dobavljačima može optimizovati upravljanje kapacitetima. A takođe bolje prepoznati i iscrpeti potencijali konsolidacije i povezivanja.

Tako je kod operativnog upravljanja lancem snabdevanja neophodno da informacije budu na raspolaganju u odlučujućem momentu.  Za to je obavezno potrebna End-to-End Supply Chain Visibility. Pod tim se ne podrazumeva samo stalna transparentnost toka transporta, već i uzimanje u obzir pojedinačnih međusobno zavisnih faktora koji su od značaja za pravovremeno tok pošiljki.

 

Informacije u realnom vremenu su od esencijalnog značaja

Za to su od esencijalnog značaja ne samo pojedinačne informacije o aktuelnom statusu pošiljki. Isto tako su važni pravovremeni alarmi kako bi se moglo unapred upravljati odstupanjima od definisanog uobičajenog procesa. Pravovremena raspoloživost relevantnih i validnih informacija omogućuje akterima u ovom slučaju da preduzmu odgovarajuće mere ili postojeće informacije obogate dopunskim podacima. Postoje li odstupanja od potvrđenog termina isporuke? Moraju li se pribaviti dodatni transportni kapaciteti? Samo kada je lanac snabdevanja sa svim svojim mnogobrojnim događajima od početka do kraja transparentan, logističar može unapred planirati i delovati.

Mogućnosti delovanja različitih korisnika sistema i njihovih partnera se pri tom definišu u okviru digitalnog procesa rada i aplikacija o digitalnom odvijanju naloga. Raspisivanje tendera, upravljanje nalozima, upravljanje mrežama, praćenje pošiljki, ocena kvaliteta isporuke - svi elementi koji su preduzeću potrebni za upravljanje sopstvenim lancem snabdevanja se u idealnom slučaju nalaze u ovakvom okruženju sistema.  U zavisnosti od zahteva ovi elementi se mogu konfigurisati u individualno rešenje za klijenta.

 

Sistemske platforme postaju centar digitalne transformacije

Sa svojim fleksibilnim mogućnostima sistemske platforme postaju centar digitalne transformacije u logistici. Njihova otvorena infrastruktura omogućuje da se integriše bezbroj aplikacija i izvora podataka, npr. iz vozila, telematskih sistema, nosača tereta ili proizvodnih mašina.

 Kako bi preduzeća iskoristile raznovrsne i izuzetno fleksibilne mogućnosti ovakvog sistema, moraju biti ispunjeni neki osnovi zahtevi:

·       Sve sistemske aplikacije o odvijanju naloga moraju imati mogućnost integracije klikom miša u sopstveni proces rada u preduzeću

·       Mora postojati mogućnost jednostavnog i brzog kreiranja interfejsa i uključenja aktera transportnog lanca

·       Svi procesi bi se morali odvijati bez prekida medija, što npr. znači: Nalozi se mogu dodeljivati direktno iz sistema bez prelaska u program elektronske pošte ili slanja faksom

·       Aplikacije se mogu individualizovati prema predstavama njihovih korisnika sa sopstvenim logom i drugim elementima prikaza

·       Sve je digitalizovano, takođe i obavezujući ugovorni dokumenti su u elektronskoj formi

·       Svi postupci su transparentni za aktere koji učestvuju u lancu snabdevanja

 

One-Stop-Intelligent-Shopping

Mogućnosti proširenja sistema dodatnim aplikacijama i elementima saradnje su neograničene. Pitanje je vremena kada će se podrazumevati da proizvodne mašine i rafovi u radnjama učestvuju u komunikacionom procesu na bazi sistema: Zdravo, dragi logističari transporta, ko od vas sada ima dovoljno vremena i skladišnih kapaciteta da nas do sutra snabde hitno potrebnim proizvodima? One-Stop-Intelligent-Shopping: Digitalne informacije koje sve više i više pokreće veštačka inteligencija postaju generator lanaca snabdevanja koji pokreću visoko funkcionalan sistem usluga.

 

I životna sredina profitira

U ovom sistemu podaci stavljaju na raspolaganje infrastrukturu za inteligentne lance snabdevanja i kooperaciju čoveka i mašine. Ove infrastrukture su inteligentne onda kada ispunjavaju ne samo zahteve klijenata već postižu i ekološke ciljeve. Jer oni su sve uže postavljeni. Logistika koja izbegava nepotreban saobraćaj i omogućuje inteligentne oblike saradnje u globalnim procesima proizvodnje i snabdevanja ima značajan udeo u zaštiti životne sredine od štetnih uticaja. A ovu ulogu industrija i trgovina sve više očekuju od vas kao pružaoca usluga.

do vrha