Promovišite svoje preduzeće sa našim pečatima kvaliteta.

Istaknite svoju pouzdanost i savesnost sa TIMOCOM-ovim pečatima kvaliteta.

TIMOCOM ID TIMOCOM Cash Care TIMOCOM Green We Can
Andy Verstrepen, Cargoliner Belgium BVBA
„TIMOCOM ID na našoj početnoj stranici budi poverenje kod naših nalogodavaca - kao i pečat kvaliteta. Zbog toga smo već dobili mnogo naloga.“
Andy Verstrepen, Cargoliner Belgium BVBA

To je činjenica: Ko može da se predstavi kao klijent TIMOCOM-a, lakše nalazi nove poslovne partnere. Jer na tržištu transporta broj klijenta je počeo da se smatra, u prenesenom smislu, pečatom kvaliteta. Razlog za to: Kao velika evropska platforma za transport, TIMOCOM je posvećen bezbednosti i temeljno proverava sve klijente. Pokažite da ste pouzdani i postavite svoj TIMOCOM ID na veb-sajt svog preduzeća.

Kako TIMOCOM ID dolazi na Vaš veb-sajt?

Jednostavno: Pozovite korisničku službu TIMOCOM-a na broj +49 211 88 26 88 26 i dobićete e-poruku sa HTML kôdom za svoj lični TimoCom ID.

Alfred Pesendorfer, All Fred Logistics sp. zo .o.
Sa TIMOCOM-pečatom CashCare na našoj početnoj stranici šaljemo jasnu poruku jer se u slučaju naših potraživanja o nama stara TIMOCOM.
Alfred Pesendorfer, All Fred Logistics sp. zo .o.

Ako plaćanja izostaju, egzistencija firme može da bude dovedena u opasnost. Ali do toga ne mora da dođe: Sa TIMOCOM CashCare-znakom pomažete naplatu nenaplaćenih potraživanja.

Više...

Naš Inkaso servis je vredan Vašeg novca!

Loše platiše su opasnost za svako preduzeće. A kada se jave eventualni problemi sa lošim platišama, naš pravnik u TIMOCOM-u Alexander Oebel kreće u akciju sa svojim timom. Svi oni pružaju podršku klijentima TIMOCOM-a da ostvare vansudsku naplatu potraživanja i u 2015. su, na primer, u 89% slučajeva pomogli poveriocima da dobiju svoj novac. A naš servis za naplatu ima još jedan prateći efekat: Mnoge crne ovce su unapred, pre korišćenja našeg softvera sprečene i nisu ni pokušale da postanu naši članovi.

Zajedno stižemo na cilj

 • Servis za naplatu od 2003. (sa zvaničnim ovlašćenjem).
 • Stručni saveti i podrška.
 • Podrška preko zaposlenih koji govore Vašim maternjim jezikom.
 • Dosledna i brza naplata otvorenih potraživanja.

Koristite našu uslugu za naplatu. Pored nadoknade za obradu u visini od 15,00 €, naplaćujemo samo u slučaju uspeha dodatnu taksu za našu uslugu naplate, koja je u skladu sa nemačkim zakonom o advokatskim tarifama.

Sporazum za digitalni TIMOCOM CashCare pečat

 1. TIMOCOM besplatno stavlja na raspolaganje TIMOCOM CashCare žig da se uključi kao logo na računima, opomenama, potpisima e-pošte odnosno kao HTML-kôd radi uključivanja i prikazivanja na veb-sajtu. Primalac usluge može da bude samo preduzeće/ preduzetnik, koje/koji je u aktuelnoj poslovnoj vezi sa TIMOCOM-om i poseduje aktivni TIMOCOM ID.
 2. Pečat služi da pomogne da otvorena potraživanja budu isplaćena i treba da ubrza proces plaćanja.
 3. Ovaj sporazum se poništava, bez da je potrebno dodatno objašnjenje TIMOCOM-a, ako se
  1. pečat ne koristi kako je namenjen ili ako nije prikazan u opisanom obliku;
  2. primalac usluge izmeni ili manipuliše na bilo koji način izvorni kôd;
  3. pečat koristi na veb-sajtovima ili dokumentima, koji služe tome da omalovažavaju TIMOCOM ili usluge TIMOCOM-a, povrede autorskih prava, patente i zaštićene znakove TIMOCOM-a, ili koji se protive pravnim propisima ili moralnim načelima.
 4. Ako primalac usluge povredi jedan od propisa iz tačke 3, TIMOCOM ima izričito pravo da traži naknadu shodno napravljenoj šteti.
 5. Partije imaju pravo na raskidanje ovog sporazuma bez objavljivanja razloga do 15., odnosno do kraja svakog meseca. Pravo korišćenja se takođe završava sa krajem poslovne saradnje između primaoca usluge i TIMOCOM-a.

Jednostavno uključite pečat u komunikaciju svoje firme

 • Dodajte Vašim zahtevima za naplatu veći pritisak.
 • Budite u prednosti kroz međunarodni menadžment za naplatu otvorenih potraživanja TIMOCOM-a.
 • Profitirajte od međunarodne kompetencije, brzine i efikasnog sprovođenja.
 • Zgrabite priliku natprosečne kvote uspešnosti od preko 87%1,2.
 1. kod naloga naplatnog servisa TIMOCOM CashCare;
 2. za upoređivanje: vansudska kvota uspešnosti kod preduzeća koja se bave naplatom iznosi u proseku 50 (www.inkasso.de).
Dajte već na Vašoj internet stranici jasne znakove sa našim pečatom!

Kopirajte html-kod na odgovarajuće mesto na Vašoj internet stranici. Ako Vam je potrebna pomoć, obratite se Vašem veb-masteru.

TIMOCOM Cash Care
Willi Kellershohn, SPEDITION KELLERSHOHN GmbH & Co. KG
„Green Logistics je u međuvremenu za preduzeća dobio strateško značenje i predstavlja pitanje konkurentnosti. Sa pečatom ‚Green we can‘ otvoreno pokazujem da smo orijentisani ka zaštiti životne sredine.“
Willi Kellershohn, SPEDITION KELLERSHOHN GmbH & Co. KG

Vi ste kllijent TIMOCOM-a? Odlično!

Jer kao klijent TIMOCOM-a već pokazujete da imate razvijenu svest o ekologiji. Kroz našu platformu za transport od prve upotrebe izbegavate nepotrebne i ekološki štetne vožnje bez tereta.

I od nas dobijate zeleno na belo! Pokažite nalogodavcima da se ne bavite samo logistikom, već da ste i pouzdan partner u zaštiti životne sredine.

Više...

Sporazum o TIMOCOM-ovom žigu „Green we can“

Sa zadovoljstvom Vam omogućujemo da TIMOCOM-ov logo „Green we can“ integrišete u svoj veb-sajt i time istaknete svoju posvećenost životnoj sredini. Da biste mogli da dobijete ovlašćenje TIMOCOM-a da na svom sajtu koristite HTML izvorni kôd, morate da se složite sa sledećim sporazumom.

 • TIMOCOM primaocu usluge besplatno stavlja na raspolaganje HTML kôd za pečat „Green we can“. Primalac usluge je ovlašćen da ga integriše u svoj veb-sajt i da ga na njemu prikazuje.
 • Pečat „Green we can“ služi za promovisanje razvijanja svesti o životnoj sredini i treba da promoviše potražnju za ekološkim proizvodima.
 • Ovaj sporazum se poništava, bez da je potrebno dodatno objašnjenje TIMOCOM-a, ako se
  1. pečat „Green we can“ ne koristi kako je namenjen ili ako nije prikazan u opisanom obliku;
  2. primalac usluge izmeni ili manipuliše na bilo koji način izvorni kôd;
  3. pečat „Green we can“ koristi na veb-sajtovima koji služe tome da omalovažavaju TIMOCOM ili usluge TIMOCOM-a, povrede autorskih prava, patente i zaštićene znakove TIMOCOM-a, ili koji se protive pravnim propisima ili moralnim načelima.
 • Ako primalac usluge povredi jedan od propisa iz tačke 3, TIMOCOM ima izričito pravo da traži naknadu shodno napravljenoj šteti.
 • Partije imaju pravo na raskidanje ovog sporazuma bez objavljivanja razloga do 15., odnosno do kraja svakog meseca.
Ugradite sada odmah naš pečat zaštitne sredine „Green we can“ na Vašu internet stranicu!

Kopirajte html-kod na odgovarajuće mesto na Vašoj internet stranici. Ako Vam je potrebna pomoć, obratite se Vašem veb-masteru.

TIMOCOM Green We Can
do vrha