TIMOCOM Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.
TIMOCOM – Rečnik-transporta
Rečnik transporta

Viljuškar / štapler

Viljuškari ili štapleri su motorna transportna vozila, koja služe za transport paleta ili kutija sa rešetkama. U lagerima oni služe za unutrašnji prenos robe kao i za utovar/istovar transportnih vozila.
Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.