TIMOCOM Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.
TIMOCOM – Rečnik-transporta
Rečnik transporta

Ugovorna logistika

Ugovorna logistika predstavlja model poslovanja između proizvođača ili prodavca dobara i pružaoca logističkih usluga koji se bazira na dugoročnoj saradnji kod znatnog obima poslovanja koje se odvija u okviru ugovornih usluga. Pri tom pružaoc ugovornih logističkih usluga preuzima logističke poslove u lancu stvaranja vrednosti i na taj način predstavlja vezu između svih učesnika.

Pogledajte i pod:

Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.