TimoCom Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.
TimoCom – Rečnik-transporta
Rečnik transporta

Trgovac/kinja za špediciju i logističke usluge

Trgovci za špediciju i logističke usluge (ranije: Trgovac/kinja za špediciju) rade u špedicijama i logističkim preduzećima. Oni organizuju slanje dobara, kao i skladištenje, kao i promenu i prodaju saobraćajnih/logističkih usluga. Brinu se o prevozu dobara u drumskom i voznom saobraćaju ili rade u paketnim i kurirskim službama, u morskom ili avio saobraćaju dobara.
Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.