TIMOCOM Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.
TIMOCOM – Rečnik-transporta
Rečnik transporta

Transportni nalog

Kada transportni preuzetnik prihvati turu, šalje se odgovarajući nalog špeditera transportnom preduzetniku. On dobija sve bitne informacije kao na primer pošiljaoca/primaoca, podatke sa odgovarajućim vremenskim limitima, podatke o tovaru, tonažu, sve neophodne brojeve za transport i dogovorenu cenu transporta.
Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.