TIMOCOM Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.
TIMOCOM – Rečnik-transporta
Rečnik transporta

Transportni barometar

Transportni barometar je prikazatelj tržišta. Transportni barometar predstavlja aktuelnu situaciju u ponudi kapaciteta tovara i tovarnog prostora na evropskom tržištu drumskog transporta. To može da se koristi kod pregovora o ceni odn. istraživanja cene tržišta. Transportni barometar stoji na raspolaganju kao aplikacija za iPhone i Android, kao i na internetu i verzija za štampanje u velikim stručnim novinama i časopisima.
Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.