TIMOCOM Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.
TIMOCOM – Rečnik-transporta
Rečnik transporta

Transportna Internet stranica, Internet stranica o transportu

Transportna Internet stranica predstavlja Internet stranicu ponuđača transportnih usluga. Tamo se mogu naći na primer informacije o preduzeću, voznom parku ili uslugama.
Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.