TIMOCOM Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.
TIMOCOM – Rečnik-transporta
Rečnik transporta

Transport robe

Pod transportom robe podrazumeva se prevoz robe ili dobara svih vrsta prevoznim sredstvima kao što su npr. kamion, automobil, železnica, brod ili avion. Postoji razlika između saobraćaja na lokalnim i dužim relacijama. Pod lokalnim saobraćajem podrazumeva se transport robe, ako se mesto otpremanja i mesto prijema nalaze blizu jedno drugog tako da se kamion u istom danu može vratiti na mesto polaska. Kod dužih relacija roba se prevozi između udaljenih mesta, tj. na većim deonicama.
Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.