TIMOCOM Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.
TIMOCOM – Rečnik-transporta
Rečnik transporta

Transport konja

Transport konja je poseban oblik transporta životinja kod koga se živi konji prevoze kamionom, automobilom, vozom, brodom ili avionom. Specijalne špedicije za konje nude profesionalan transport konja (uglavnom: sportskih konja, konja za rasplod, tj. konja za prodaju).
Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.