TIMOCOM Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.
TIMOCOM – Rečnik-transporta
Rečnik transporta

Tovarni metar

Standardna merna jedinica u prevozu kamionom. Predstavlja 1 dužni metar spremišnog prostora kamiona. Ako je približna širina kamiona, na primer, 2.4 m, 1 tovarni metar iznosi približno 2.4 m2 (2,4m širine x 1 m dužine).
Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.