TIMOCOM Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.
TIMOCOM – Rečnik-transporta
Rečnik transporta

Tkana cerada

Nema fiksirane bočne strane, već su one opremljene klizećim ceradama sa integrisanim remenima za učvršćivanje (gurtnama). Ove cerade se mogu povući na dole, što umnogome olakšava utovar i istovar, naročito kod robe u rasutom stanju.
Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.