TIMOCOM Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.
TIMOCOM – Rečnik-transporta
Rečnik transporta

TIMOCOM Secure

Je sigurnosni paket TIMOCOM-a. Sigurnosna mreža obuhvata stubove TC Login, proveru prilaza novih klijenta, Customer Controlling, TIMOCOM Identify, IT sigurnost, TIMOCOM CashCare i sigurnosnu proveru, sa odgovarajućom podrškom. To su mere, koje čine programe TIMOCOM-a sigurnijim.
Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.