TIMOCOM Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.
TIMOCOM – Rečnik-transporta
Rečnik transporta

TC Login

Prilikom skidanja programa TIMOCOM-a skine se i lični sigurnosni ključ na računar klijenta, koji posle otključavanja naloga omogućava udoban i autorizovan prilaz TIMOCOM-ovom sistemu. Ne unose se korisničko ime i šifra.
Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.