TIMOCOM Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.
TIMOCOM – Rečnik-transporta
Rečnik transporta

Spotmarkt-tržište trenutnog poslovanja

Spotmarkt-tržište trenutnog poslovanja je ekonomsko mesto na kom se odvijanje jednog posla mora odigrati u kratkom vremenskom intervalu.
Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.