TIMOCOM Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.
TIMOCOM – Rečnik-transporta
Rečnik transporta

Silos

Silos je veliki smeštajni kapacitet za robu u rasutom stanju. U ruralnim oblastima na primer, stilosi veličine od 10 do 20 m se koriste za skladištenje žitarica. Cilindričnog su oblika i izrađeni od betona, kamena, čelika, drveta ili plastike.
Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.