TIMOCOM Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.
TIMOCOM – Rečnik-transporta
Rečnik transporta

Rashlađena roba

Roba koju je nephodno transportovati u uslovima kontrolisane temperature. Ovde spadaju, na primer, prehrambeni proizvodi kao što je voće, ali i lekovi i/ili farmaceutski proizvodi.
Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.