TIMOCOM Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.
TIMOCOM – Rečnik-transporta
Rečnik transporta

Povratni tovar

Pojam tovar opisuje ukupnu količinu robe u prostoru za tovar, tj. u prostorima za tovar prevoznih sredstava kao što su kamion, automobil, brod, voz ili avion. Na odredištu tovara, roba se istovaruje. Ako se na tom mestu utovari novi teret, koji se vraća do mesta polaska transporta, taj tovar se naziva povratni tovar.
Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.