TIMOCOM Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.
TIMOCOM – Rečnik-transporta
Rečnik transporta

Planiranje tura

Označava organiziranje slanja robe (bilo ručno, ili uz pomoć odgovarajućeg softvera). Pošiljke se raspoređuju tako da se troškovi ture i utrošeno vreme svedu na minimum.
Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.