TIMOCOM Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.
TIMOCOM – Rečnik-transporta
Rečnik transporta

Otpremajuća preduzeća

Pod otpremajućim preduzećem se podrazumeva preduzeće koje daje nalog za logističke usluge jednom pružaocu logističkih usluga. Preduzeća iz proizvodne i tragovinske braše označavaju otpremajuću privredu.
Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.