TIMOCOM Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.
TIMOCOM – Rečnik-transporta
Rečnik transporta

Obaveštenje

Kod obaveštenja o dobavljanju određeno transportno preduzeće javlja kada vozilo otprilike stiže, broj artikala sa težinom odn. volumenom robe unapred kod primaoca, tako da se na mestu istovara mogu preuzeti potrebne mere.
Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.