TIMOCOM Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.
TIMOCOM – Rečnik-transporta
Rečnik transporta

Logistika

Logistika obuhvata proces kretanja robe od utovara do isporuke primaocu. Ovde su uključena celokupna planiranja, realizacija i kontrolne mere uz instrumente koji treba da omoguće optimalni protok dobara. Ona obuhvata nabavku, skladištenje, transport, proizvodnju, distribuciju i regulisanje otpadnih materija.
Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.