TIMOCOM Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.
TIMOCOM – Rečnik-transporta
Rečnik transporta

Logistika preduzeća

Logistika preduzeća je zajednički naziv za celokupnu logistiku jednog preduzeća. Ona obuhvata sve interne i eksterne aspekte logistike preduzeća. U to spadaju nabavka, interna logistika za proizvode, isporuka i distribucija proizvedene robe.

Pojam
U poslovnoj administraciji pojam „logistika“ je definisan kao planiranje, upravljanje, sprovođenje i kontrola fizičkog protoka robe i pripadajućeg protoka informacija o celokupnom lancu dodate vrednosti preduzeća.

Logistički zadaci u osnovi postoje u svakom preduzeću – nezavisno od branše. Logistika preduzeća je pri tome opšti termin za veliki broj različitih zahteva za logistiku svakog preduzeća. Firme koje posluju u logističkoj branši su pored toga specijalizovane za fizički protok robe i preuzimaju ovaj, i ostale zadatke u vezi sa tim, kao pružaoci usluga za druga preduzeća, a naročito za transport robe.
Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.