TIMOCOM Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.
TIMOCOM – Rečnik-transporta
Rečnik transporta

Kopneni saobraćaj

Pod pojmom kopneni saobraćaj smatraju se sve vrste saobraćaja na čvrstom tlu, dakle na zemlji. Pojam konkretno označava transport robe na zemlji preko drumova ili šina, dakle, kamionom, automobilom ili vozom.
Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.