TIMOCOM Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.
TIMOCOM – Rečnik-transporta
Rečnik transporta

Komadna roba

Sva sitnija dobra, koja se mogu transportovati i utovarati kao pojedinačne stavke tj. svi predmeti koji ne zahtevaju dodatne transportne kontejnere i mogu se transportovati kamionom, kontejnerom ili avionom.
Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.