TIMOCOM Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.
TIMOCOM – Rečnik-transporta
Rečnik transporta

Kamion (nemački LKW)

LKW je skraćenica za Lastkraftwagen, koji se naziva i ‘Laster’ ili „truck“ u američkoj varijanti engleskog jezika. Ovaj termin označava vozilo koje se pretežno koristi za transport dobara, a kod kojeg vozačeva kabina vuče telo vozila dizajnirano tako da može da primi odgovarajuću robu.
Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.