TIMOCOM Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.
TIMOCOM – Rečnik-transporta
Rečnik transporta

Internacionalna špedicija

U vreme globalizacije prevoz robe na velike udaljenosti je sve važniji. Internacionalna špedicija organizuje sa svim pravima i obavezama prevoz preko granica zemalja i gradi na taj način vezu između nalogodavca i prevoznika. Prilikom realizacije posla špedicija zaračunava maržu na cenu prevoza. Ponude izvlači na primer iz internacionalnih berzi tovara. Pored redovnog transportnog poslovanja, internacionalna špedicija organizuje još i druge dodatne logističke usluge, kao na primer skladištenje robe ili kompletnu obradu dokumenata i carinskih poslova.
Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.