TIMOCOM Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.
TIMOCOM – Rečnik-transporta
Rečnik transporta

Franko

Reč franko (ponekad i franco) se koristi u trgovačkom jeziku i označava isporuke za koje troškove prevoza tereta (ili poštarinu) snosi pošiljalac, a ne primalac.

Suprotno tome pojam „iz fabrike“ (ili takođe i „nije besplatno“) znači da primalac preuzima troškove (ili poštarinu) za transport. Pored toga, postoje i druge trgovačke klauzule (engleski: Incoterms) koje regulišu uslove isporuke u transportu. Kod svih tih klauzula se ne radi samo o naplati transporta, već i o takozvanom prenosu rizika, gde je navedeno do kada je pošiljalac i od kada je primalac odgovoran za stanje robe.

Pojam
Reč franko potiče od italijanskog glagola affrancare (na srpskom otprilike: osloboditi). To se može uporediti sa poštanskom markicom, jer se i tu transport pisma od pošiljaoca preuzima kada je ono frankirano (oslobođeno).

Postepeno se umesto reči franko, koja zvuči pomalo staromodno, sve više koristi pojam „besplatna dostava na kućnu adresu“, ali se time misli na isto.
Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.