TIMOCOM Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.
TIMOCOM – Rečnik-transporta
Rečnik transporta

Fiksni termin

Fiksni termin postoji kada se prilikom dogovora o transportnom nalogu utvrdi fiksno vreme u koje kamion treba da bude utovaren ili istovaren. Poštovanje ovog termina je sastavni deo ugovorene obaveze o pružanju usluge.

Pojam
Fiksni termin zamenjuje zastareli pojam „terminska roba“. Nadređeni pojam je „fiksni posao“.

Svakodnevna praksa
Fiksni termini se češće ugovaraju za istovar, a ređe za utovar. Dogovoreni fiksni termin govori pre svega o tome do kada roba najkasnije mora da bude kod klijenta. Ako kamion dođe ranije, onda se smatra da je termin ispoštovan. Međutim, postoje i fiksni termini kod kojih roba ne sme da stigne ranije. Iz različitih razloga, npr. dizalica za istovar je naručena za određeno vreme, ulica mora biti blokirana da bi kamion mogao da prođe. Pored toga, fiksni termini se dodeljuju da bi se osiguralo strogo upravljanje vremenskim okvirima. Na taj način bi trebalo da se izbegne vreme čekanja na utovarno/istovarnoj rampi.
Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.