TIMOCOM Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.
TIMOCOM – Rečnik-transporta
Rečnik transporta

FTL (Full Truck Load)

Kao FTL (Full Truck Load) se označava transport kod koga kamion prevozi jedan jedini tovar kojim je potpuno iskorišćen njegov kapacitet. Na nemačkom se to naziva kompletan tovar.

Kompletni tovari su veoma pogodni kako za vozače, tako i za transportna preduzeća i nalogodavce. Za transportno preduzeće je eliminisan dodatni trud oko obaveštavanja, fakturisanja i vremena čekanja na više lokacija za utovar i istovar. Vozač ima manje posla oko utovara i istovara, kao i osiguravanja tovara. Prednost za nalogodavca se sastojao u tome što je ovo najbrža varijanta direktnog prevoza za prevoz robe za transport bez dodatnog pretovara, odn. od mesta utovara do primaoca.

Suprotno od FTL je delimični tovar, koji se naziva i LTL (Less Than Truckload). Pun kontejner se naziva FCL (Full Container Load), a kod železničkog saobraćaja se govori o vagonskom tovaru.
Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.