TIMOCOM Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.
TIMOCOM – Rečnik-transporta
Rečnik transporta

Edscha-krov / Cerada

Edscha-krov je cerada za teretna motorna vozila, koja funkcioniše kao harmonika. Tu se krov može otvoriti/pomicati. Tu postoji mogućnost da se utovar i istovar izvrše odozgo, na primer kranom.
Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.