TIMOCOM Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.
TIMOCOM – Rečnik-transporta
Rečnik transporta

Coil

je oznaka za metalnu traku namotanu na kalem. Po pravilu označavaju koturove čeličnih traka, ali i čeličnu žicu kao sirovinu. Široki i pljosnati proizvodi od metala ili legura se u ovom obliku transportuju od proizvođača do prerađivača (u automobilskoj industriji, na primer).
Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.