TIMOCOM Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.
TIMOCOM – Rečnik-transporta
Rečnik transporta

CEMT dozvola

CEMT dozvola (CEMT= Conférence Européenne des Ministres des Transports / Evropska konferencija ministara saobraćaja) omogućuje preduzećima da otpremaju robu u međunarodnom drumskom saobraćaju između zemalja članica CEMT-a (osim OECD-a ovo su i mnoge istočnoevropske i južnoevropske zemlje). CEMT dozvola ne odnosi se na domaći saobraćaj u zemlji članici CEMT-a ili na razmenu robe između zemlje članice CEMT-a i zemlje koja nije članica.
Dozvole izdaje odgovarajuće ministarstvo za transport ili trgovinu. Upotreba ove dozvole podrazumeva primenu strogih standarda, koji između ostalog obuhvataju i kategoriju vozila (EURO 1-4). Ne postoji legalno pravo na izdavanje dozvole. Dozvola se mora nositi na svakoj vožnji – sa ili bez tereta – i mora se popuniti pre početka putovanja. Dozvola važi jednu kalendarsku godinu.
Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.