TIMOCOM Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.
TIMOCOM – Rečnik-transporta
Rečnik transporta

Berze tovara

Berze tovarapredstavljaju viruelne platfome namenjene najčešće špediterima i prevoznicima. Korisnici berze mogu ovde da ponude svoje utovare za koje još nemaju mogućnosti za transport.
Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.