TIMOCOM Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.
TIMOCOM – Rečnik-transporta
Rečnik transporta

Berza skladišta

Internet berza skladišta je pretraživač za skladišta. Preko toga se posreduju prazni prostori i površine za skladištenje. Ponuđači koriste platformu da bi postavili njihove slobodne kapacitete sa svim relevantnim informacijama. Preduzeća, koja imaju robu, ali nemaju dovoljnu ili odgovarajuću površinu za skladištenje, mogu to da pronađu pomoću berze. Ciljano pretraživanje donosi rezultate, koji su tačno prilagođeni robi koja je za skladištenje. Korisnik prvo unese željene kriterijume, koji se odnose na korišćenje skladišta kao što su vrsta skladišta, veličina ili lokacija, u pretraživač. Sistem zatim izračuna poklapanja između ponude već unetih slobodnih skladišnih kapaciteta i potražnje. Uz pomoć internet berze skladišta preduzeća mogu vrlo brzo i fleksibilno da reaguju na moguće nestašice skladišta. Sa druge strane se sprečava neiskorišćenost prostora i kapaciteti mogu biti bolje iskorišćeni. Verovatnoća, da se na berzi skladišta pronađu odgovarajuća rešenja, raste sa brojem ponuda. Pošto površine za skladištenje ne koriste samo transportna i logistička preduzeća, berza skladišta je zanimljiva i drugim branšama.

Pogledajte i pod:

Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.