TIMOCOM Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.
TIMOCOM – Rečnik-transporta
Rečnik transporta

BVL

Bundesvereinigung Logistik (BVL) e.V. je najveće logističko udruženje u Nemačkoj. Osnovano je 1978, a danas ima ukupno 7.500 članova koji se nalaze na rukovodećim položajima u industrijskom, trgovinskom ili uslužnom sektoru, kao i u poslovnom svetu.
Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.