TIMOCOM Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.
TIMOCOM – Rečnik-transporta
Rečnik transporta

BGL e.V.

BGL je savez za prevoz robe, logistiku i uklanjanje otpada u Nemačkoj. Tu su predstavljeni različiti interesi iz oblasti drumskog prevoza robe, logistike, špedicije, skladištenja i uklanjanja otpada hiljade preduzeća. Državni savez prevoza robe logistike i uklanjanja otpada (BGL). Više informacija možete pronaći pod www.bgl-ev.de.
Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.