TIMOCOM Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.
TIMOCOM – Rečnik-transporta
Rečnik transporta

BAG

Je Državna služba za prevoz dobara. BAG se bavi između ostalog pravima saobraćaja i sigurnošću, naplatom za teška motorna vozila, vozačkim osobljem kao i posmatranjem tržišta. Dodatne informacije možete naći na www.bag.bund.de.
Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.