TIMOCOM Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.
TIMOCOM – Rečnik-transporta
Rečnik transporta

Špedicija

Špedicija je preduzeće koje u sopstveno ime i za svoj račun organizuje transport robe za nalogodavca, ne pružajući pritom uslugu transporta. U zavisnosti od karakteristika robe angažuju se usluge prevoza železnicom, kamionom, pomorskim ili rečnim brodom ili avionom. U međunarodnom saobraćaju razlikuju se uvozna špedicija, izvozna špedicija i međunarodna špedicija.

Pogledajte i pod:

Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.