TIMOCOM Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.
TIMOCOM – Rečnik-transporta
Rečnik transporta

Šleper

Naziva se i poluprikoličar. Sastoji se od kabine vozača koja ne sadrži utovarnu površinu i od (zamenljive) poluprikolice. Kabina dakle ne transportuje robu, već samo vuče poluprikolicu na kojoj se nalazi roba, odatle i termin „tegljač“ (nemački: Zugmaschine)
Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.