TimoCom Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.
TimoCom – <a href='/lexicon/Rečnik%20transporta/' title='Rečnik transporta' target='_self'>Rečnik transporta</a>
Rečnik transporta

Production planning (Proizvodno planiranje)

U poslovnim okvirima, ovo je organizaciona jedinica odgovorna za raspoređivanje i za količinu isporučenih dobara.
Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.