TIMOCOM Augmented Logistics

Novi identitet brenda TIMOCOM

Logistička branša doživljava promene. TIMOCOM takođe. Imamo novu viziju i misiju za našu budućnost i budućnost branše. Ova nova strateška orijentacija treba da se odražava u našoj pojavi.

Koje pitanje vas interesuje?

Menjaju se logotip, slogan i oznaka transportne platforme. Našu plavu boju zadržavamo.
Logistička branša doživljava promene, TIMOCOM takođe. Mi povezujemo nalogodavce i nalogoprimce, mašine i sisteme, podatke i dodatne vrednosti. Mi se integrišemo u procese naših klijenata od uspostavljanja poslovnih veza do sprovođenja. Mi komuniciramo za i sa našim korisnicima kako bismo se stalno poboljšavali. Sve to i mnogo više pokazuje naš novi TIMOCOM logotip.
Novi logotip će biti uveden našim nastupom na IAA 2018 u Hanoveru 20. septembra. Nakon toga će nešto potrajati dok sve promenimo. Dakle može se lako desiti da u ovom vremenskom periodu ovde ili onde vidite naš stari logotip.
Naša misija je da logistiku učinimo pametnom, sigurnom i jednostavnom. To ćemo kratko i jasno iskazati uz pomoć naše Claim Augmented Logistics. Engleska reč „augmented“ znači proširen, poboljšan, pojačan, povećan i porastao. Zbog toga ona perfektno odgovara onome što mi radimo. Jer svako dalje usavršavanje TIMOCOM-a čini radnu svakodnevicu naših korisnika pametnijom, sigurnijom i jednostavnijom. Tako mi proširujemo, odnosno poboljšavamo mogućnosti naših klijenata - i time celokupne logistike - kako bi bili još uspešniji. Kratko rečeno: Augmented Logistics je proširenje logistike pametnim, sigurnim i jednostavnim rešenjima za svakodnevne izazove TIMOCOM-ovih klijenata.
Ponosni smo na to da ćemo našim korisnicima i u budućnosti moći da ponudimo sve prednosti najveće berze tovara u Evropi. Istovremeno TIMOCOM je već dugo vremena više od berze tovara ili platforme u čijem fokusu je samo transport. TIMOCOM je zbir mnogo različitih aplikacija, servisa i interfejsa. Ovi pojedinačni delovi su međusobno tako umreženi da rade sistematski. Iz tog razloga pratimo ovaj razvoj i u našoj komunikaciji i pravimo sledeći logičan korak. TIMOCOM je prvi Smart Logistics System u Evropi.
Ne. Na postojećim ugovorima i sporazumima se ništa ne menja. Takođe i načini kontakta i vaš pristup TIMOCOM-u ostaju isti.
Da. TimoCom Soft- und Hardware GmbH menja ime u TIMOCOM GmbH, pravna forma dakle ostaje ista. Istovremeno se menja i adresa u Timocom Platz 1 u 40699 Erkrath.

Ovde niste dobili odgovor na vaše pitanje? U tom slučaju se jednostavno obratite našem odeljenju za komunikacije.

presse@timocom.com

do vrha