TIMOCOM Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.

TIMOCOM Zaštita podataka

(1) Uopšteno

Poseta web lokaciji TIMOCOMa može dovesti do toga da se memorišu određene informacije o pristupu (IP-adresa, datum, vreme, posećene stranice).

Ovi podaci ne pripadaju u podatke povezane sa određenom osobom i registruju se anonimno. Oni se ocenjuju isključivo za statističke svrhe i sigurnost sistema. Podaci se ne prosleđuju trećim osobama, niti za komercijalne niti za nekomercijalne svrhe. Podaci se daju na uvid državnim telima samo ako je to propisano zakonom.

Osim toga, u računar korisnika mogu biti memorisani podaci u obliku takozvanih "Kolačića". Njihova uloga je u tome da korisniku pojednostave pristup i da na optimalan način usaglase ponudu TIMOCOMa sa interesima korisnika. Korisnik ipak ima mogućnost da deaktivira ovu funkciju u okviru svog web preglednika. Međutim, u tom slučaju može doći do ograničenja mogućnosti korišćenja web lokacije. Korišćenje ličnih podataka sa ciljem zaključenja ugovornog odnosa ili brige o odnosima s klijentima može da usledi samo ako korisnik dobrovoljno unese te podatke na našoj web lokaciji. Na pismeni zahtev korisnik može da dobije izveštaj o tome koje lične podatke o njemu smo memorisali (npr. ime i prezime, adresa).

TIMOCOM eksplicitno skreće pažnju na to da prilikom prenosa podataka na Internetu (npr. pri komunikaciji e-poštom) postoje bezbednosne praznine i da se podaci ne mogu u celosti zaštititi od pristupa trećih strana.

TIMOCOM primenjuje tehničke i organizacione bezbednosne mere sa ciljem zaštite podataka korisnika od manipulacija, gubitka, uništenja, kao i od pristupa neovlaštenih osoba. Saglasno tehnološkom razvoju ove bezbednosne mere se stalno poboljšavaju.

Upotreba podataka za kontakt kojima se obeležava ponuđač - posebno broj telefona/faksa i adresa e-pošte - radi komercijalnog oglašavanja eksplicitno se smatra neželjenom, izuzev ako TIMOCOM prethodno nije izdao pismenu saglasnost za to ili već postoji poslovni kontakt. TIMOCOM i sve osobe imenovane na ovoj web lokaciji izražavaju svoje protivljenje svakoj komercijalnoj upotrebi i prosleđivanju svojih podataka.

"Ova web lokacija koristi Google Analytics, uslugu web analize kompanije Google Inc. ("Google"). Google Analytics koristi tzv. "kolačiće", tekstualne fajlove, koji se snimaju na Vašem računaru i koji omogućuju analizu korišćenja web lokacije. Google informacije o korišćenju ove web strane koje su na osnovu kolačića generisane (uključujući Vašu IP adresu) prosleđuje na Google-ov server u SAD. Želimo da Vas obavestimo, da je na ovoj internet stranici Google Analytics proširen kodom "_anonymizeIp", da bi hvatanje IP-adrese (tzv. IP-Masking) bilo anonimno. Google koristi ove informacije da analizira Vaše korišćenje ove web strane za izradu izveštaja o aktivnostima na web strani, za potrebe operatera web strane i u vezi sa korišćenjem usluga web strane i Interneta. Google će preneti ove informacije i na treća lica ukoliko je to zakonski propisano i ukoliko treća lica obrađuju ove podatke u ime Google-a. Google neće ni u kom slučaju Vašu IP adresu da dovede u vezu sa drugim podacima Google-a. Vi možete da sprečite instalaciju ovih kolačića kroz odgovarajuće podešavanje u Vašem pretraživaču. Korišćenjem ove web strane dajete pristanak na obradu podataka o Vama koji su sakupljeni od strane Google-a na prethodno opisani način i u prethodno navedenu svrhu."

Ukoliko niste saglasni sa Google Analytics, možete u svakom trenutku daktivirati ovu uslugu. Pratite sledeći link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Dalje informacije o pravilima korišćenja i sigurnosti podataka možete naći pod http://www.google.com/analytics/terms/gb.html .

Pored instaliranja programskih dodataka za pregledač ili u okviru pregledača na mobilnim uređajima, kliknite na ovu vezu da biste ubuduće sprečili detektovanje Google Analytics-a na ovom veb-sajtu (isključivanje opcije funkcioniše samo u pregledaču i samo za ovaj domen). Na Vašem uređaju instaliraće se kolačić za isključivanje (Opt-Out-Cookie). Ako obrišete kolačiće u ovom pregledaču, moraćete ponovo da kliknete na ovu vezu

Vaši podaci se ne obuhvataju uslugom Google Analytics.Na ovoj veb strani nalazi se dugme +1 društvene mreže Google Plus, koju koristi Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Dugme ima oznaku "+1" na beloj ili obojenoj pozadini. Kada posetite veb stranicu naše Internet prezentacije koja sadrži takvo dugme, Vaš pretraživaè uspostavlja direktnu vezu sa serverima Googla. Sadržaj dugmeta +1 se direktno prenosi sa Googla na Vaš pretraživaè i ugraðuje se u veb stranu. Mi nemamo uticaja na kolièinu podataka koju Google prikupi preko dugmeta, ali pretpostavljamo da je njima obuhvaæena i Vaša IP adresa. Cilj i obim prikupljanja podataka i dalja obrada i korišæenje podataka od strane Googla, kao i Vaša prava i moguænosti za podešavanje radi zaštite Vaše privatnosti navedeni su u Googlovim Napomenama o zaštiti podataka u vezi sa dugmetom +1:
Ako koristite Google Plus i ne želite da Google prikuplja o Vama podatke kada pristupite našoj Internet prezentaciji, kao i da povezuje podatke u vezi sa Vama saèuvane kod Googla, morate se odjaviti sa mreže Google Plus pre nego što posetite naš sajt. Ako imate pitanja u vezi sa zaštitom podataka i korišæenjem Google dugmeta +, ovde æete pronaæi dodatne informacije: Zaštita podataka kod korišæenja dugmeta +.

Na ovoj internet stranici se pomoću tehnologija firme etracker GmbH (www.etracker.com) prikupljaju i čuvaju podaci u svrhe marketinga i optimizacije. Na osnovu ovih podataka se pod pseudonimom mogu kreirati korisnički profili. U tu svrhu se mogu koristiti kolačići (Cookies). Kolačići su male tekstualne datoteke koje se lokalno čuvaju u keš memoriji internet pretraživača posetioca stranice. Oni omogućavaju prepoznavanje internet pretraživača. Podaci koji se prikupljaju etracker tehnologijama se bez izričitog pristanka dotične osobe neće koristiti za ličnu identifikaciju posetioca internet stranice i neće se preko nosioca pseudonima dovesti u vezu sa ličnim podacima. Prikupljanje i čuvanje podataka se može opozvati u svakom trenutku.
Isključite me sa ertracker prebrojavanja

Reklame Bing Ads
Mi takođe koristimo onlajn program za reklamiranje Bing Ads. Kolačić za praćenje konverzije postavlja se ako kliknete na našu reklamu povezanu s Microsoftom (Bing/Yahoo).

Više informacija o tome dostupno je na Izjavi o privatnosti kompanije „Microsoft“.(2) Prijava za bilten:

Vaše lične podatke (adresa e-pošte, ime i prezime) TIMOCOM GmbH prosleđuje radi slanja informacija e-poštom banci podataka C-Networks GmbH (Registracioni sud: Okružni sud Minhen, registrski broj: HRB 14 65 73), Enzianstr. 2, 82319 Starnberg. SC-Networks GmbH podleže Saveznom zakonu o zaštiti podataka, kao i uputstvima TIMOCOM GmbH.

Odjava biltena(Unsubscribe)
Korisnici koji ne žele više da primaju naš bilten ili reklamne poruke mogu da ih odjave klikom na link "Otkazivanje biltena" koji se nalazi u svim TIMOCOM-ovim porukama.(3) Primenjivo pravo

Važi isključivo merodavno pravo Savezne Republike Nemačke.(4) Posebni uslovi korišćenja

Ako posebne odredbe o pojedinačnom korišćenju ove web lokacije odstupaju od navedenih tački (1) do (2), na to će eksplicitno biti ukazano na odgovarajućem mjestu. U tom slučaju će za pojedinačne slučajeve važiti posebni uslovi korišćenja.(5) Facebook Remarketing / Retargeting

Osim toga, ova internet stranica koristi Facebook Custom Audiences društvene mreže Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Ovaj Facebook piksel Vas u anonimnom obliku označava kao posetioca naše internet stranice. Ako ste tada prijavljeni na Facebook, mi možemo koristiti ove informacije kako bi na Facebooku na raspolaganje stavili reklame namenjene ciljnim grupama. Mi, kao pružalac usluga, na ovoj internet stranici ne dobijamo lične podatke o Vama kao posetioca ili Vaše podatke sa Facebooka. Dodatne informacije u vezi sa ovim možete naći u izjavi o zaštiti privatnosti na Facebooku pod https://www.facebook.com/about/privacy/. Kao posetilac naše internet stranice imate mogućnost da ovde deaktivirate Facebook Custom Audiences.

Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.