TimoCom Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.
 

Do 4 nedelje besplatnog testiranja

Uključujući broj pristupa
(svaki dodatni pristup 10 €)

Pronaći i ponuditi slobodne skladišne površine

Pronaći i ponuditi tovarni prostor

Pronaći i ponuditi tovar

Dobiti dugoročne naloge

Podrška na maternjem jeziku

Individualno uvođenje u program

Usluga TimoCom Assist

Biznis-Messenger

Proširenje poslovnih kontakata

Praćenje vozila

Izračunavanje rute i funkcije kalkulacije

Aplikacija Transportni barometar

besplatno

Vaše prednosti:

 • Potpuni pristup Vašem TimoCom-nalogu i na putu
 • Mogućnost trenutnog reagovanja na poslovne mogućnosti i to u bilo kom trenutku
 • Pronalaženje tovara i nuđenje tovarnog prostora
 • Zahvaljujući GPS lociranju vozila budite uvek obavešteni o tome gde se Vaša vozila nalaze, bez obzira na to gde ste
 • Davanje ponuda na tenderima, kada god to želite
 • Ponudite fleksibilno skladišta i brzo nađite slobodna skladišta
 • Uspostavite kontakte zahvaljujući profilima preduzeća za transport i logistiku u TC Profile®

Do 4 nedelje besplatnog testiranja

Uključujući broj pristupa

1

Podrška na maternjem jeziku

Individualno uvođenje u program

Usluga TimoCom Assist

Biznis-Messenger

Proširenje poslovnih kontakata

Praćenje vozila

Izračunavanje rute i funkcije kalkulacije

Do 4 nedelje besplatnog testiranja

Uključujući broj pristupa

2

Pronaći i ponuditi slobodne skladišne površine

Podrška na maternjem jeziku

Individualno uvođenje u program

Usluga TimoCom Assist

Biznis-Messenger

Proširenje poslovnih kontakata

Praćenje vozila

Izračunavanje rute i funkcije kalkulacije

Topseller

Pro Bidder

149,90 €*

mesečno

Do preuzimanja

Do 4 nedelje besplatnog testiranja

Uključujući broj pristupa

3

Pronaći i ponuditi slobodne skladišne površine

Pronaći i ponuditi tovarni prostor

Pronaći i ponuditi tovar

Dobiti dugoročne naloge

Podrška na maternjem jeziku

Individualno uvođenje u program

Usluga TimoCom Assist

Biznis-Messenger

Proširenje poslovnih kontakata

Praćenje vozila

Izračunavanje rute i funkcije kalkulacije

 

Do 4 nedelje besplatnog testiranja

Uključujući broj pristupa
(svaki dodatni pristup 10 €)

Pronaći i ponuditi slobodne skladišne površine

Pronaći i ponuditi tovarni prostor

Pronaći i ponuditi tovar

Dobiti dugoročne naloge

Raspisati dugoročne naloge

Podrška na maternjem jeziku

Individualno uvođenje u program

Usluga TimoCom Assist

Biznis-Messenger

Proširenje poslovnih kontakata

Praćenje vozila

Izračunavanje rute i funkcije kalkulacije

Aplikacija Transportni barometar

besplatno

Vaše prednosti:

 • Potpuni pristup Vašem TimoCom-nalogu i na putu
 • Mogućnost trenutnog reagovanja na poslovne mogućnosti i to u bilo kom trenutku
 • Pronalaženje tovara i nuđenje tovarnog prostora
 • Zahvaljujući GPS lociranju vozila budite uvek obavešteni o tome gde se Vaša vozila nalaze, bez obzira na to gde ste
 • Davanje ponuda na tenderima, kada god to želite
 • Ponudite fleksibilno skladišta i brzo nađite slobodna skladišta
 • Uspostavite kontakte zahvaljujući profilima preduzeća za transport i logistiku u TC Profile®

Do 4 nedelje besplatnog testiranja

Uključujući broj pristupa

1

Podrška na maternjem jeziku

Individualno uvođenje u program

Usluga TimoCom Assist

Biznis-Messenger

Proširenje poslovnih kontakata

Praćenje vozila

Izračunavanje rute i funkcije kalkulacije

Do 4 nedelje besplatnog testiranja

Uključujući broj pristupa

2

Pronaći i ponuditi slobodne skladišne površine

Podrška na maternjem jeziku

Individualno uvođenje u program

Usluga TimoCom Assist

Biznis-Messenger

Proširenje poslovnih kontakata

Praćenje vozila

Izračunavanje rute i funkcije kalkulacije

Topseller

Pro Bidder

149,90 €*

mesečno

Do preuzimanja

Do 4 nedelje besplatnog testiranja

Uključujući broj pristupa

3

Pronaći i ponuditi slobodne skladišne površine

Pronaći i ponuditi tovarni prostor

Pronaći i ponuditi tovar

Dobiti dugoročne naloge

Podrška na maternjem jeziku

Individualno uvođenje u program

Usluga TimoCom Assist

Biznis-Messenger

Proširenje poslovnih kontakata

Praćenje vozila

Izračunavanje rute i funkcije kalkulacije

Pro Tenderer

149,90 €*

mesečno

Do preuzimanja

Do 4 nedelje besplatnog testiranja

Uključujući broj pristupa

3

Pronaći i ponuditi slobodne skladišne površine

Raspisati dugoročne naloge

Podrška na maternjem jeziku

Individualno uvođenje u program

Usluga TimoCom Assist

Biznis-Messenger

Proširenje poslovnih kontakata

Praćenje vozila

Izračunavanje rute i funkcije kalkulacije

Premium

umesto 299,80

274,90 €*

mesečno

Do preuzimanja

Do 4 nedelje besplatnog testiranja

Uključujući broj pristupa

3

Pronaći i ponuditi slobodne skladišne površine

Pronaći i ponuditi tovarni prostor

Pronaći i ponuditi tovar

Dobiti dugoročne naloge

Raspisati dugoročne naloge

Podrška na maternjem jeziku

Individualno uvođenje u program

Usluga TimoCom Assist

Biznis-Messenger

Proširenje poslovnih kontakata

Praćenje vozila

Izračunavanje rute i funkcije kalkulacije

 

Do 4 nedelje besplatnog testiranja

Uključujući broj pristupa
(svaki dodatni pristup 10 €)

Pronaći i ponuditi slobodne skladišne površine

Pronaći tovarni prostor

Nuditi tovar na spot tržištu

Raspisati tendere za dugoročne naloge

Podrška na maternjem jeziku

Individualno uvođenje u program

Usluga TimoCom Assist

Biznis-Messenger

Proširenje poslovnih kontakata

Pratiti vozila nalogoprimca

Aplikacija Transportni barometar

besplatno

Vaše prednosti:

 • Potpuni pristup Vašem TimoCom-nalogu i na putu
 • Mogućnost trenutnog reagovanja na poslovne mogućnosti i to u bilo kom trenutku
 • Pronalaženje tovara i nuđenje tovarnog prostora
 • Zahvaljujući GPS lociranju vozila budite uvek obavešteni o tome gde se Vaša vozila nalaze, bez obzira na to gde ste
 • Davanje ponuda na tenderima, kada god to želite
 • Ponudite fleksibilno skladišta i brzo nađite slobodna skladišta
 • Uspostavite kontakte zahvaljujući profilima preduzeća za transport i logistiku u TC Profile®

Do 4 nedelje besplatnog testiranja

Uključujući broj pristupa

1

Podrška na maternjem jeziku

Individualno uvođenje u program

Usluga TimoCom Assist

Biznis-Messenger

Proširenje poslovnih kontakata

Pratiti vozila nalogoprimca

Do 4 nedelje besplatnog testiranja

Uključujući broj pristupa

2

Pronaći i ponuditi slobodne skladišne površine

Podrška na maternjem jeziku

Individualno uvođenje u program

Usluga TimoCom Assist

Biznis-Messenger

Proširenje poslovnih kontakata

Pratiti vozila nalogoprimca

Pro Tenderer

149,90 €*

mesečno

Do preuzimanja

Do 4 nedelje besplatnog testiranja

Uključujući broj pristupa

3

Pronaći i ponuditi slobodne skladišne površine

Pronaći tovarni prostor

Raspisati tendere za dugoročne naloge

Podrška na maternjem jeziku

Individualno uvođenje u program

Usluga TimoCom Assist

Biznis-Messenger

Proširenje poslovnih kontakata

Pratiti vozila nalogoprimca

Topseller

Premium

umesto 299,80

274,90 €*

mesečno

Do preuzimanja

Do 4 nedelje besplatnog testiranja

Uključujući broj pristupa

3

Pronaći i ponuditi slobodne skladišne površine

Pronaći tovarni prostor

Nuditi tovar na spot tržištu

Raspisati tendere za dugoročne naloge

Podrška na maternjem jeziku

Individualno uvođenje u program

Usluga TimoCom Assist

Biznis-Messenger

Proširenje poslovnih kontakata

Pratiti vozila nalogoprimca

* + Jednokratna naknada za priključak u visini od 175 €

Imate li pitanja? Naša korisnička podrška će Vam rado pomoći.

+49 211 88 26 24 00
+49 211 88 26 24 00

Uzmite svoj uspeh u svoje ruke. Ceo TimoCom preko aplikacije!*

Sada preuzmite besplatno

*Za korišćenje preko mobilnog uređaja mora biti registrovan jedan fiksni kompjuter. Za svaki sledeći uređaj potreban je dodatni TimoCom Account.

Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.